REGENERACJA DPF

Filtr DPF (Diesel Particulate Filter/Filtr Cząsteczek Stałych) jest jednym z najważniejszych elementów układu wydechowego silników Diesel. Jego zadaniem jest zatrzymanie cząstek stałych, które są zbyt duże aby przedostać się przez filtr. W ich skład wchodzą różnego rodzaju popioły i sadze, które są usuwane w procesie wypalania podczas jazdy samochodem. Niestety ten sposób nie pozwala na usunięcie wszystkich zanieczyszczeń. Dlatego z czasem, w wyniku stopniowego gromadzenia się popiołów dochodzi do częściowego zatkania filtra lub nawet utworzenia zbitej masy w centralnej części filtra, więc musi on zostać usunięty podczas specjalistycznej procedury czyszczenia. Nawarstwienie się tych substancji w dużym stopniu ogranicza przepływ spalin, co ma znaczący wpływ na spadek mocy silnika oraz zwiększenie zużycia paliwa.

REGENERACJA DPF

Filtr DPF (Diesel Particulate Filter/Filtr Cząsteczek Stałych) jest jednym z najważniejszych elementów układu wydechowego silników Diesel. Jego zadaniem jest zatrzymanie cząstek stałych, które są zbyt duże aby przedostać się przez filtr. W ich skład wchodzą różnego rodzaju popioły i sadze, które są usuwane w procesie wypalania podczas jazdy samochodem. Niestety ten sposób nie pozwala na usunięcie wszystkich zanieczyszczeń. Dlatego z czasem, w wyniku stopniowego gromadzenia się popiołów dochodzi do częściowego zatkania filtra lub nawet utworzenia zbitej masy w centralnej części filtra, więc musi on zostać usunięty podczas specjalistycznej procedury czyszczenia. Nawarstwienie się tych substancji w dużym stopniu ogranicza przepływ spalin, co ma znaczący wpływ na spadek mocy silnika oraz zwiększenie zużycia paliwa.

PROCES REGENERACJI:

  1. Profesjonalna regeneracja filtrów PDF rozpoczyna się od oceny stanu faktycznego filtra oraz wykluczenie uszkodzeń mechanicznych wewnętrznego wkładu ceramicznego przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku uszkodzeń mechanicznych jest konieczna wymiana filtra na nowy lub używany o parametrach odpowiadających filtrowi bazowemu, ponieważ regeneracja nie będzie możliwa. Jeśli uszkodzenia mechaniczne nie zostaną stwierdzone nasi technicy wykonują pomiary stanu filtra oraz stopnia zanieczyszczenia cząstkami stałymi, aby można było stwierdzić jakie procedury czyszczenia będą niezbędne do przywrócenia pełnej użyteczności filtra.
  2. W drugi etapie regeneracji filtr jest montowany w specjalnej komorze urządzenia czyszczącego. Podczas tego procesu dozowany jest specjalistyczny detergent, który ma za zadanie rozpuścić zalegający olej silnikowy oraz pozostałe zanieczyszczenia mogące utrudniać nam pracę podczas regeneracji filtra. Płyn, którego używamy do wstępnego czyszczenia, jest w pełni bezpieczny dla środowiska oraz struktury całego filtra. Nie wpływa on w żaden sposób na jego porowatość oraz poszczególne elementy. Dodatkowo ulega rozkładowi w przeciągu 24 godzin.
  3. Kolejny etap regeneracji przeprowadzany jest w trzech cyklach niezależnych od siebie aby zapewnić naszym klientom kompleksową usługę , która polega na czyszczeniu wnętrza DPF wodą oraz powietrzem podawanymi w odpowiedniej częstotliwości pod wysokim ciśnieniem. Pierwszy cykl polega na podawaniu mieszanki wstecznie do kierunku przepływu spalin. Podczas drugiego cyklu podawane jest powietrze i woda zgodnie z ruchem przepływu spalin, a trzeci cykl stanowi powtórzenie cyklu pierwszego i powoduje usunięcie zalegających nieczystości, których nie udało się usunąć podczas procesu wypalania filtra w trakcie jazdy samochodem. W przypadku silnie zabrudzonego filtra i braku efektu końcowego, procedura zostaje w całości powtórzona.
  4. Ostatnim etapem regeneracji filtra DPF, jest dokładne osuszanie filtra strumieniem powietrza o temperaturze ok. 900C, po czym zostaje schłodzony. W celu weryfikacji poprawności wykonania całej procedury, wykonujemy specjalistyczne pomiary stopnia zanieczyszczenia struktury filtra. W przypadku doskonałych wyników, sporządzamy wydruk pomiaru przeciwciśnienia, który jest dowodem dla klienta, wykonania usługi zgodnie z oczekiwaniami.

Po wykonaniu ostatecznego procesu regeneracji filtra DPF, konieczne jest przeprowadzenie ostatnich czynności po zamontowaniu filtra cząstek stałych do auta. Przede wszystkim wykonujemy reset poprzednich wartości filtra DPF oraz błędów zapisanych w sterowniku silnika, a w przypadku filtrów typu FAP, wykonujemy kontrolę stanu płynu katalitycznego.

W ten sposób wykonana procedura regeneracji filtrów DPF gwarantuje klientowi skuteczność oczyszczenia filtra na poziomie 98,5% pozbycia się sadzy, popiołów, oleju silnikowego oraz płynu chłodniczego z filtra DPF i katalizatora.